15-18 Boys Smoothie King SPONSOR PIC5x7 15-18 Boys Smoothie King team8x12 15-18 Boys Smoothie King SPONSOR PICcort hawkins_0184davonta mallory_0167j muse_0165vashaun moore_0180xzavier lewis_0164